header image

Kogud

Loendur

Eesti Põllumajandusmuuseumi kogud koosnevad enam kui 56000 museaalist. Lisaks erialane raamatukogu sisaldab  enam kui 25000 säilikut. Eriti aktiivselt täiendati kogusid 1970. – 1980. aastatel. Põhilisteks kogumispiirkondadeks olid Viljandi, Pärnu, Paide ja Tartu rajoonid. Aktiivne kogumistöö ei ulatunud vaid Hiiumaale, kuid esemeid jõudis muuseumisse isegi kunagiselt Petserimaalt. Palju väärtuslikke esemeid, dokumente, käsikirju ja fotosid saadi Eesti Põllumajanduse Akadeemiast, Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudist, Eesti Telegraafiagnentuurist ning veel paljudelt inimestelt, kellele on südamelähedane Eesti põllumajanduse ajaloo säilitamine.

Varasemal ajal ei jõutud töötajate vähesuse tõttu kogusid täielikult läbi töötada. Praegu on kogude osakonna tegemistes esikohal kirjeldamine ja uue kogumispoliitika väljatöötamine. Kogud paiknevad enam kui kümnes erinevate keskkonnaoludega hoidlates, aga tulevikus loodetavasti kompaktsemalt ja paremates tingimustes. Kogusid on võimalik kasutada teadlastel, koduloo-uurijatel, üliõpilastel ja kõigil teistel huvilistel.

Välja on töötatud Eesti Põllumajandusmuuseumi kogude poliitika