header image

Kasutamine

Loendur

Üldosa

Eesti Põllumajandusmuuseumi kogude kasutamine toimub direktori poolt kinnitatud kogude kasutamise juhendi ja hinnakirja alusel.

 • Muuseumikogude kasutamise ainuõigus kuulub Eesti Põllumajandusmuuseumile.
 • Kogude kasutamist ja laenutamist korraldab peavarahoidja koos koguhoidja-teaduritega.
 • Juriidilistele ja füüsilistele isikutele laenutatakse säilikuid kirjaliku taotluse alusel.
 • Säilikute väljastamiseks vormistatakse väljaandeakt, kus on ära märgitud laenutamise ja tagastamise aeg, tingimused, tasu, säilikute nimekiri.
 • Muuseumikogude kasutamise korral tuleb kasutajal viidata, et see kuulub Eesti Põllumajandusmuuseumile.
 • Materjalide trükis avaldamise korral on kohustus viidata originaalmaterjalidele ning trükisavaldatust ühe eksemplari annetamine muuseumi kogusse.
 • Eesti Põllumajandusmuuseumi materjalide avaldamisõigus on ühekordne ja selle eest võetakse avaldamistasu.
 • Kogude kasutamisel tekkinud küsimused lahendab peavarahoidja.
 • Kogude kasutamise juhendi eiramise korral on muuseumi direktoril õigus kasutamisluba tühistada.

Kogude kasutamine, deponeerimine, koopiate tellimine

 • Üldjuhul on hoidlad külastamiseks suletud.
 • Muuseumidega mitteseotud isikutele on pääs hoidlatesse tasuline.
 • Muuseumikogud on uurijatele avatud tööpäeviti kella 10.00-15.00.
 • Kogude kasutamisel vormistatakse tellimisleht ja uurija ankeet. Vajalik on eelnev kokkulepe.
 • Soovitud museaali leidmiseks on kasutada elektrooniline andmebaas MuIS www.muis.ee ja kartoteegid. Konsultatsiooni annavad vastava kogu hoidjad.
 • Deponeeritud museaalid väljastatakse 3 tööpäeva jooksul.
 • Halvas seisukorras materjale ja väärismetallist museaale ei väljastata.
 • Kogude kasutamisel on uurijal keelatud:
  • materjale muuseumist välja viia
  • neid kahjustada
  • muuta säilikutes lehtede järjekorda ja neid köitest välja võtta
  • teha säilikutesse märkmeid
  • museaale omal algatusel pildistada, skaneerida, filmida või muul moel kopeerida
 • Valguskoopiaid ei valmistata fotodest ja nendest museaalidest, mis on:
  • haprast paberist ja lagunenud
  • vahapitseriga nööritud või pitseeritud
  • köidetud ja üle 5 cm seljapaksusega või üle 3 kg kaaluvad
 • Valgus-, digitaal- ja fotokoopiate tellimiseks tuleb täita vastav tellimisleht. Negatiive tellijale ei väljastata. Tellitud koopiate eest tasutakse ettemaksuna arve alusel. Posti teel saatmise korral lisandub saatekulu. Tellimus täidetakse 3 tööpäeva jooksul.
 • Museaalide väljalaenutamine koopiate valmistamiseks väljaspool muuseumi toimub erandkorras peavarahoidja kirjalikul loal ja kehtestatud tingimustel.
 • Filmi-, video- ja fonokogude materjale välja ei laenutata.
 • Muuseumikogude kasutaja vastutab iga kasutamiseks võetud museaali eest. Ta on kohustatud koheselt teavitama teadur-koguhoidjat kahjustatud materjalidest või enda poolt tekitatud kahjustustest. Museaali kasutuskõlbmatuks muutmise või varguse eest kannab süüdlane vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Hinnakiri

 • Muuseumikogude kasutamine on tasuline.
 • Hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
 • Muuseumikogude kasutamine ja deponeerimine teistele muuseumidele on tasuta.

ESEMEKOGU

Hoidla külastus 1 isik 4.80
Kohapealne eseme laenutamine tutvumiseks 1 ese 4.80
Deponeerimine üheks päevaks 1 väikesemõõtmeline ese1 suuremõõtmeline ese 0,65

1

Pildistamine 1 ese 3,20
Ümberjoonistamine tellija poolt 1 väikesemõõtmeline ese1 suuremõõtmeline ese 1,601,95
Filmimine teaduslikel eesmärkidel 1 ese 3,20
Filmimine kommertseesmärkidel 1 ese 16
Restaureerimis-/konserveerimisalane konsultatsioon 9 €/h
Restaureerimine Tingimused ja hind kokkuleppel

FOTOKOGU

Negatiivist valmistatud foto 10×15 cm15x20 cm Esimene koopia 1,30, järgnevad 0,95

Esimene koopia 2,25, järgnevad 1,95

Skaneerimine 1:1 ja salvestamine tellija infokandjale 1 foto 1,60
Skaneerimine koos töötlemisega 1 foto 3,20
Digitaalse foto salvestamine tellija infokandjale 1 foto 0,95
Salvestamisel muuseumi infokandjale (DVD, CD) lisandub infokandja maksumus 1 foto 0,65

DOKUMENTIDE JA KÄSIKIRJADE KOGU

Valguskoopia
A4 formaat
A 3 formaat

1 leht

1 leht

0,95

1,30

Skaneerimine 1:1
A4 formaadis ja salvestamine tellija infokandjale
Salvestamisel muuseumi infokandjale (DVD, CD) lisandub infokandja maksumus

1 leht

1 leht

1,60

0,65

Skaneerimine koos töötlemisega

1 leht

3,20

RAAMATUKOGU

Valguskoopia
A4 formaat
A3 formaat

1 leht

1 leht

0,35

0,65

Arhiivraamatukogu raamatust
A4 formaat
A3 formaat

1 leht

1 leht

0,95

1,30

AVALDAMISTASU

 • Kultuuri-, haridus- ja teadusasutustel on avaldamistasu soodustus kuni 30%.
 • Avaldamistasust on vabastatud
  • museaalide annetajad
  • õpikute ja õppematerjalide illustreerimiseks kasutatavad materjalid
  • Eesti muuseumide näitustel ja väljaannetes kasutatavad materjalid
  • Eestit tutvustavates tasuta väljaannetes kasutatavad materjalid
Avaldamistasu säilitusühikult
– ajakirjanduses 3,20
– raamatute, helikandjate, videote kaanekujunduses 6,40
– kalendrites ja postkaartidel 6,40
– internetis 6,40
– filmis, videos, telesaates, raamatuillustratsioonina 6,40
– telereklaamis, reklaamväljaannetes 9,60