header image

Kunstikogu

Loendur

Info museaalide kohta on kättesaadav Eesti Muusemide Veebiväravast www.muis.ee

Kunstikogus oli 31.12.2012. a seisuga 414 museaali.

Suurema osa kunstikogust moodustavad akadeemiliste ja tegevpõllumeeste portreed ja büstid. Ülenurme mõisahäärberi ees seisab prof. Elmar Halleri pronksist rinnakuju (autor Mati Karmin). Büstidest on märkimisväärsem ka pronksi  valatud  legendaarne kolhoosiesimees Heino Marrandi.

Tuntumaks kogus esindatud kunstnikuks on Ilmar Malin, kelle tehtud on mitmete põllumajandustegelaste portreed (Julius Aamisepp, Friedrich von Berg, Aleksander Eisenschmidt, Mihkel Pill) ja Eesti Põllumajandusmuuseumi asutaja Jüri Kuuma (1922–2009) portree.

Jüri Kuuma portree

Efraim Allsalult on Carl Robert Jakobsoni, Osvald Halliku ja Heinrich Naruski portreed, Enn Tegovalt põllumajanduse edendaja ja poliitiku Jaan Hünersoni portree, Mihkel Ruubenilt Väimela Põllumajanduskooli juhataja (1923–1944) Peeter Kitzbergi portree, Toomas Vindilt põllumajandusteadlase Endel Vindi portree.

Omaette väärtuseks on Olev Soansi graafilised lehed Eesti põllumajanduse arenguteedest.

Silmapaistev on ka Kalju Leiva eksliibriste kogu, mille EPM ostis 2008.a. pärast demonstreerimist näitusel Viljast leivani.

Voldemar Luhti 25 sanglepast meisterdatud hobuse miniskulptuuri näitavad hobuseid ja inimesi erinevatel töödel-tegemistel. Skulptuurid on valmistatud 15 aasta jooksul.