header image

Kunstikogu

Loendur

Seisuga 31.12.2015. a oli kunstikogus 414 museaali. Kunstikogu sisaldab maale (õlimaalid, akvarellid), estampgraafikat, joonistusi ning kolmemõõtmelisi teoseid (skulptuurid, puulõiked jm) peamiselt Eesti autoritelt ning loodud põhiliselt 20. sajandi teisel poolel.
Olulise osa moodustavad akadeemiliste ja tegevpõllumeeste portreed ja büstid. Ülenurme mõisahäärberi ees seisab professor Elmar Halleri pronksist rinnakuju (autor Mati Karmin). Büstidest on märkimisväärsem pronksi valatud legendaarne kolhoosiesimees Heino Marrandi.
Tuntumaks esindatud kunstnikuks on Ilmar Malin, kelle maalitud on Friedrich von Bergi, Aleksander Eisenschmidti, Julius Aamisepa, Mihkel Pilli, Julius Tehveri ja Eesti Põllumajandusmuuseumi asutaja Jüri Kuuma (1922 – 2009) portreed.

Jüri Kuuma portree

Efraim Allsalult on Carl Robert Jakobsoni, Osvald Halliku ja Heinrich Naruski portree, Enn Tegovalt põllumajanduse edendaja ja poliitiku Jaan Hünersoni portree, Mihkel Ruubenilt kunagise Väimela Põllumajanduskooli juhataja Peeter Kitzbergi portree, Toomas Vindilt põllumajandusteadlase Endel Vindi portree. Lisaks veel teisigi portreid nii maalide kui joonistustena.

Omaette väärtus on Olev Soansi graafilistel lehtedel Eesti põllumajanduse arenguteedest. Estampgraafikast moodustavad enamuse siiski eksliibrised, kus oluline osa on põllumajandusega seotud motiividel. Huvitavaid põllundus – ja aiandusteemalisi eksliibriseid on muuseumile annetanud Väino Talv. Silmapaistev on ka Kalju Leiva eksliibriste kogu, mille Eesti Põllumajandusmuuseum ostis 2008.a. pärast demonstreerimist näitusel Viljast leivani.

Eksliibris Kalju Leiva kogust

Eksliibris Kalju Leiva kogust

Eriline väärtus on hobuseteemalistel pisiskulptuuridel, mille on valmistanud Voldemar Luht. Tema 25 sanglepast ja muustki materjalist meisterdatud pisiskulptuurid näitavad hobuseid ja inimesi erinevatel töödel-tegemistel.

Luhti pisiskulptuur

Voldemar Luhti pisiskulptuur

Info museaalide kohta on kättesaadav Eesti Muusemide Veebiväravast www.muis.ee