header image

Raamatukogu

Loendur

Wäikepõllupidamine Tartu maakonnasEesti Põllumajandusmuuseumi raamatukogu kogub kõiki eestikeelseid põllumajandusalaseid trükiseid – raamatud, brošüürid, ajakirjad, informatsiooni- ja reklaamlehed, afišid, konverentside ja nõupidamiste kutsed, teesid jne.

Seisuga 01.01.2014 on raamatukogus 26 660 säilikut.

Peale eestikeelse põllumajanduskirjanduse kogume ja säilitame vene- ja võõrkeelseid põllumajandustrükiseid, mis on mingil määral seotud Eesti põllumajandusega. Valikuliselt säilitame ka kirjandust põllumajandusega seotud metsamajanduse ja kalakasvatuse ning põllumajandussaaduste töötlemise alalt.

Trükised, mis on ilmunud enne aastat 1920, kuuluvad Arhiivraamatukokku ja kantud kataloogi MuIS  http://www.muis.ee/ . Peale 1920 aastat ilmunud on kantud elektronkataloogi URRAM http://www.lugeja.ee/ .

Laenutamine toimub vastavalt kasutamiseeskirjadela. Ainult heas säilitusseisundis olevatest trükistest on võimalik tellida koopiaid vastava korra ja hinnakirja alusel.

Põllumehe käsiraamat

Raamatukogus on rohkesti vanu, sealhulgas ka suhteliselt haruldasi põllumajanduslikke trükiseid – P. Obrami Põllumehe käsiraamat (1893); N. Ödergaardi Põllumehe õpetus (1899/1902); A. Eisenschmidti Väikepõllupidamine Tartu maakonnas (1912); J. Hünersoni Rukis. Tema kasvatamise põhjusjooned (1914).

Sakala 1878

Varasemast põllumajandusalasest ajakirjandusest on märkimisväärsed mõned aastakäigud esimesest eestikeelsest põllumajanduslikust ajakirjast Eesti Põllumees, C.R. Jakobsoni väljaantud ajalehe Sakala I aastakäik (1878) koos selle põllumajandusliku lisalehega, H. Laasi väljaantud Põllumees (1895-1907).