header image

Arengukava

Loendur

 

Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevuskava_2015_2020

Eesti Põllumajandusmuuseumi arengukava 2011_2015

Viited

21. sajandi Eesti muuseumid. Arengu põhisuunad 2006–2015.

http://www.kul.ee/webeditor/files/muuseumid/060517_muuseumid_arengu_pohisuunad.doc

Muuseumiseadus. (1996). – Riigi Teataja  I, 3, 24.

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=742417&searchCurrent

 Eesti Põllumajandusmuuseumi arengukava 2006-2011.

http://epm.ee/muuseum/arengukava/

Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimäärus. (2007).

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13291221

ICOM muuseumide eetikakoodeks.

http://www.arhitektuurimuuseum.ee/eam/eetikakoodeks.rtf

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava 2011-2014.

http://www.agri.ee/public/juurkataloog/ARENDUSTEGEVUS/Ministri_kk_70_2010.pdf