header image

Park

Loendur

Eesti Põllumajandusmuuseumi territooriumi 3,45 hektaril paikneb looduskaitsealune mõisapark. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas 2012. aastal Eesti Põllumajandusmuuseumile pargi korrashoiuks toetuse summas 4080 eurot.

Nimetatud summa eest niideti parki ja oja kaldaid, koristati suve- sügisperioodil langenud kuivanud lehti ning oksi, tagati pargiteede pidev korrashoid. Sügisperioodil koristati park ja ojakaldad langenud lehtedest. Osa lehtedest utiliseeriti ning osa freesiti, et parandada pargialuse rohurinde kasvutingimusi.