header image

Uudised

Loendur

Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite

Põllumajanduse ja maaelu arengut tutvustav püsiekspositsioon paikneb Ülenurme mõisa 1887. a ehitatud hobusetallis.

1976. a alustati talli rekonstrueerimist Eesti Põllumajandusmuuseumi ekspositsioonihooneks, ehitise välisilmet muutmata. 1981. a avati esimene püsiekspositsioon. 3. oktoobril 1986. a puhkes tulekahju, mille tagajärjel ekspositsioon hävis täielikult. 1988. a avati ekspositsioonihoone uuesti.

2009. a alustatud hoone renoveerimist kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

2. juulil 2010. a avati nüüdisaja tingimustele vastavas ekspositsioonihoones uus püsiekspositsioon Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite, mille eripäraks on põllumajanduse ja maaelu arengu tutvustamine muinasajast tänapäevani.

Näitusehoone esimesel korrusel paiknev Eesti maaelu arengut kokku võttev ekspositsiooniosa keskendub maale kui loodusressursile, tootmisvahendeile ja kinnisvarale ning maa omanikele ja -harijatele, nende suhetele maaga ja üksteisega, eluolule ja väärtustele. Puuteekraanidelt leiab põhjaliku ajaloolise ülevaate talutöödest ja selleks kasutatud tehnikast.

Teisel korrusel käsitletakse loomakasvatuse ajalugu. Väljapanek annab ülevaate veise-, lamba-, sea- ja hobusekasvatuse arengust. Tutvuda saab tuntud põllumajandusteadlastega ja põllumajandushariduse ajalooga.

Teavet tänapäevastest  põlluharimisviisidest ja loomakasvatusest saab teleekraanide videoklippidelt. Lisaks stendidele ja ekspositsioonitehnikale jagavad täiendavaid selgitusi audiogiidid.  Ekspositsiooni külastamiseks on  loodud  tingimused ka erivajadustega inimestele (vaegnägijatele Braille kirjas ekspositsioonikaart ja trükis, ratastooliinimestele invalift).

6. jaanuaril 2011 Kultuuriministeeriumi juures tegutseva muuseuminõukogu algatusel välja kuulutatud Eesti Muuseumide Aastaauhindade konkursi pidulikul auhinnatseremoonial Eesti Kunstimuuseumis omistati  „Parima uue või renoveeritud muuseumi või uuendatud püsiekspositsiooni auhind – Muuseumirott 2010″.

Jaga teistega
Autor
gert