header image

Küsimustik kolhoosisööklate kohta

Loendur

KÜSIMUSTIK KOLHOOSISÖÖKLATE KOHTA

Eesti Põllumajandusmuuseum kogub meenutusi kolhoosisööklate kohta eesmärgiga koostada sel teemal näitus. Oodatud on ka fotod, menüüd jne.

Suunavad küsimused:

Kus asus söökla, mida kirjeldate?

Mis aastatel te seal käisite?

Kas see oli ühendatud kaupluse, (suuremates majandites) restoraniga vms?

Kuidas vaatas rahvas sööklas söömisele (luksus, igapäevane asi vms)?

Kui jõukohased olid hinnad?

Kas söökla tõttu oli võimalik kodus mõni söögikord päevas valmistamata jätta?

Mida arvati söökla hügieenist, teenindusest?

Kirjeldage mõnda paremat/halvemat toiduelamust sööklas.

Millised olid suhted söökla töötajatega?

Kuidas kasutasid töötajad toodangu ülejääke?

Kas kohalikud inimesed olid oma söökla üle uhked? Kas majandi juhtkond, külanõukogu jms viis sinna tähtsaid külalisi?

Kas inimesed võrdlesid sööklat teiste majandite omadega?

Mis sai sööklast pärast põllumajandusreformi?

Vastused palume saata aadressil Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4, Ülenurme, 61714 või aadressil kaarel.vissel@epm.ee